ေငြမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ ကူညီပါရေစ !  
 

အျခား ပါတီပြဲမ်ားဆိုလွ်င္ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ မ၀ယ္ႏွင့္ပာု စီးပြားေရး ဆန္ဆန္ လုပ္လိုက္ပါလိမ့္မည္ ။ skylark-vivaha.com ကေတာ့ ဒီလို သေဘာမထား ။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး အားလံုး တန္းတူ အခြင့္အေရး ရသင့္ ရထိုက္သည္ပာု ခံယူထားပါသည္ ။

12000 က်ပ္ မတတ္ႏိုင္ပါက 09 -73206348 ( သို ့ ) 09 -73041997 သို ့ဆက္၍ 3000 က်ပ္တန္ (၂) ဘူးကို အရင္မွာပါ ။ အိမ္ အေရာက္ပို ့ခ 1000 က်ပ္ သပ္သပ္ ေပးရမည္ ။ ၂ ဘူးအတြက္ 7000 က်ပ္ က်ပါမည္ ။ ၄င္း ၂ ဘူးကို သူငယ္ခ်င္း ( သို ့) ရပ္ကြက္ထဲမွ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကို ေပါက္ေစ်း 3000 က်ပ္ အတိုင္းျပန္ေရာင္းပါ ။ ထို ့ေနာက္ ဖံုးဆက္၍ (၂)ဘူးထပ္မွာပါ ။ (၄)ဘူးစလံုး ေရာင္းၿပီးပါက သင္မွ 2000 က်ပ္ ရံွဳးသြားပါလိမ့္မည္ ။ စာရင္းအရ 2000 က်ပ္ ရွဳံးေသာ္လည္း ၄င္း 2000 က်ပ္တည္းျဖင့္ သင္ အမ်ားႏွင့္တန္းတူ ပါတီပြဲတက္ရမည္ ။ ဆိုင္တြင္မွာစားလွ်င္ 6000 - 7000 က်ပ္ ကုန္ခံရမည္ ့ ၾကက္သားထမင္းႏွင့္ အေကာင္းစား ျပင္သစ္၀ိုင္ လည္းေသာက္ရမည္ ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး Game ကစားရင္း ၊ ကရင္း 60000 က်ပ္တန္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေတြလည္း ရႏိုင္ေသးသည္ ။

ကဲ! ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ Idea လဲ ?
 
     
  All trade marks, logos and names are properties of their respective owners . All Right Reserved . Copyright 2007-2011 . Terms of use  
     
goldmember