အမည္
မွတ္ပံုတင္အမွတ္
ေနရပ္လိပ္စာ
Email Address
Telephone No
Code Number
(အသားၿဖဴကရင္(မ္)၄ဘူးတြင္ပါေသာကဒ္ထဲ၇ွိကုတ္ဒ္နံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ေပးပါရန္။)
 
 

ပါတီပြဲ က်င္းပမည့္ ေန ့ရက္ ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို ့ကို ဤ Website ေပၚတြင္ေႀကာ္ျငာေပးမည့္ အျပင္ email မွလည္း က်င္းပမည့္ေန ့ မတိုင္ခင္ အနည္းဆံုး (၁၀)ရက္ အလို တြင္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္သာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ပါတီပြဲ လုပ္စားေနသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ အေဆာင္ ( ၂၅၀ ) ေရာင္း ရလွ်င္ပင္ထိုပြဲအတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္ 300,000 ခန္ ့ျမတ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပြဲလုပ္သည့္ေန့တြင္လည္း လက္မွတ္မ်ား ထပ္ေရာင္းရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
skylark-vivaha.com မွာမူ ဤ ပါတီပြဲကို မိမိ၏ Member ၀င္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ အဓိကထား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ က်ပ္ 12000 တည္းျဖင့္ အလွကုန္လည္း ေပးရဦးမည္ ၊ ထမင္းလည္းေကၽြးရဦးမည္ ။ ၀ိုင္လည္းတိုက္ရမည္ ။

လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၊ ခန္းမဖိုး ၊ D.J ဖိုး စသည္ျဖင့္ ပါတီ တစ္ခုအတြက္ ရွင္းစရာ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားႀကီး ရိွပါသျဖင့္ ပါတီတစ္ပြဲလုပ္တိုင္း က်ပ္ 500,000 ကို ေႀကာ္ျငာ အေနျဖင့္ အိတ္ဆိုက္ မည္ပာု သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ထား ေသာ လူဦးေရ ျပည္ ့သြားမွ ပါတီပြဲ အစီအစဥ္ကို ေၾကျငာရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ စီးပြားျဖစ္ ပါတီပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း မပာုတ္၍ ပါတီပြဲက်င္းပမည့္ေန ့တြင္ လက္မွတ္ လံုး၀ ထပ္ေရာင္းမည္ မပာုတ္ပါ ။


 
   
     
  All trade marks, logos and names are properties of their respective owners . All Right Reserved . Copyright 2007-2011 . Terms of use  
     
goldmember